March 4th, 2008

(`・Ш・)

uchiwa sale

・cartoon KAT-TUN II YOU 2007 con¹ 
- Nakamaru Yuichi $28 
- Ueda Tatsuya $28 

・「JOHNNYS' Jr. Hey Say 07 in YOKOHAMA ARENA」 con 
- Yamashita Shoon $25 

・「NEWS Concert Tour 2007」
- Yamashita Tomohisa $28 

・cartoon KAT-TUN II YOU 2007 con ² 
- Tanaka Koki $28
- Taguchi Junnosuke $28

・2007 Akemashite omedeto Johnny's Jr. dai shugou con 
- Ayukawa Taiyo $35 (It will be more expensive because it's original Johnny's Jimusho, no there is more sale.)
- Miyata Toshiya $20 
 
( More Information )